Studiebegeleiding

1. Leerlingenbegeleider
Wij verwachten van elke leraar in onze school dat hij leerlingbegeleider is. Iemand die met een groot hart, luistert, leert kiezen, leert leren.

De klastitularis blijft het eerste aanspreekpunt voor elke leerling. Hij communiceert met de lerarengroep en met de directie.

De directeur staat vrijwel altijd ter beschikking van leerlingen. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat met gedrag en orde te maken heeft en zorgt zo voor een veilige leeromgeving.

De leerlingbegeleider komt in actie als het wat ingewikkelder wordt. 

Dit alles gebeurt in nauw overleg met het CLB

2. CLB
http://www.clbbrussel.be

3. Huiswerkbegeleiding
Leerlingen die daar baat bij ondervinden, kunnen beroep doen op huiswerkbegeleiding bij ons op school.

De leerlingen van de tweede en derde graad kunnen beroep doen op het BRUTUS-project. Dit project (voluit Brusselse Tutoren voor Scholieren) houdt in dat studenten uit de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool en VUB-studenten gratis les komen geven in een bepaald vak. Deze lessen vinden plaats op onze school gedurende een volledig semester à rato van 2 uur per week. Dit project van huiswerkbegeleiding wordt positief ervaren door de leerlingen, omdat de studenten via de leerkrachten op de hoogte zijn van de moeilijkheden die de leerlingen ondervinden bij een bepaald lesonderwerp. Zij kunnen zich hier dan ook volledig op focussen.

4. Brutus-project
Onze school werkt actief mee aan het BRUTUS-project, wat staat voor BRUsselse TUtoren voor Scholieren. Dit project loopt in samenwerking met de Universitaire Associatie Brussel.
Studenten van het Brussels hoger onderwijs (Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel) komen naar onze school om vakinhoudelijke leerachterstanden bij de leerlingen weg te werken, de leerstof nog eens te herhalen, extra oefeningen te maken, het helpen bij voorbereidingen voor toetsen, en dergelijke. Tevens werken zij ook aan studie- en taalvaardigheden. Het BRUTUS-project richt zich tot de leerlingen van de tweede en de derde graad en gaat wekelijks door na de schooluren.

5. Na het secundair...
Onze school wil de leerlingen voorbereiden en begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze na het secundair onderwijs. Het bijbrengen van de bekwaamheid om die keuze te maken, is voor de leerlingen van de derde graad trouwens een belangrijke eindterm.
Daarom worden er in de loop van het schooljaar een aantal initiatieven ondernomen om de leerlingen te helpen bij hun studie- en beroepsoriëntering. Deze omvatten een aantal klassikale informatiesessies, een klassikaal bezoek aan de studie-informatiedagen (Sid-in), het bezorgen van nuttig werkmateriaal en interessante websites, het sensibiliseren tot het bijwonen van opendeurdagen, gesprekken met leerkrachten en met de studiekeuzebegeleider.

ma di wo do vr za zo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31