Visie

Het Meertalig Atheneum Woluwe is een Nederlandstalige schoolmeertaligheid van het GO! in Brussel met speciale aandacht voor meertaligheid. Wij bieden kwaliteitsvol algemeen secundair onderwijs aan, waarbij we veel belang hechten aan de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen en waar de nodige discipline en de groene omgeving zorgt voor een sereen leer- en leefklimaat.

Wij onderschrijven de zeven pijlers van het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap:

• een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat steunt op authenticiteit en integriteit;
• een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening;
• mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist kunnen vertolken;
• bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren;
• getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en ethische bewogenheid;
• zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: opkomen voor de eerbiediging van de Rechten van de Mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen;
• de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe huldigen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.

Wij bereiden onze leerlingen voor op hogere studies aan de hogeschool of de universiteit en leggen daartoe de lat hoog. Verder streven wij naar een maximale ontplooiing van de intellectuele, culturele en sociale aspecten van iedere persoonlijkheid.

Speelplaatsvisie

'Meertaligheid in een zee van groen' is voor het Meertalig Atheneum Woluwe een realiteit. Het M.A.W. is gelegen in een groene omgeving binnen het zwaar verstedelijkte Brussels Gewest. De nabije groene leefomgeving is voor leerlingen een aantrekkelijke ruimte om te vertoeven, waar rust en ontspanning gevonden kunnen worden indien nodig. Het is een ontmoetingsplaats en de participatie van de leerlingen bij het verder ontwikkelen en inrichten van de campus is van groot belang. Hun betrokkenheid leidt tot een aangename en constructieve schoolomgeving waar ook respect voor de schoolinfrastructuur en de natuur uit zullen voortvloeien. De bedoeling is dat het 'hun' school, 'hun' stukje natuur wordt, waar ze zich als leerling en als persoon vrij en veilig kunnen voelen.

 

bloemen

 

De aanzienlijke en diverse groene ruimte stimuleert een spontane natuurbeleving en verbondenheid met de natuur. Op deze manier zullen de leerlingen in staat zijn om op het ritme van de natuur en de seizoenen iedere dag iets nieuws te ontdekken temidden van de steeds veranderende natuur.

De toegankelijkheid en functionaliteit van de speelplaats en school worden verbeterd, en dit kan ook symbolisch zijn: het bouwen van een brug met hout van lokale bomen over de beboste 'put' of voormalige vijver, zal letterlijk een brug tussen de school en de buitenwereld/maatschappij zijn.

Naast meer toegankelijkheid en biodiversiteit, zullen we de campus ook subtiel aankleden met 'taal'. Tijdens de tweejaarlijkseGedichtendag (afwisselend met Dikketruiendag) zal het Meertalig Atheneum Woluwe werken rond bestaande of eigen gedichten, teksten of uitspraken, waarvan enkele geselecteerd en uitgehangen worden langsheen de Finse piste.

Nogmaals, 'Meertaligheid in een zee van groen' is een realiteit en men kan nu niet meer om ons sereen leer- en leefklimaat heen.

ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31