Geschiedenis

Tijdens het schooljaar 2021-2022 vieren we ons 60-jarig bestaan! Op deze pagina willen we uitgebreid blijven stilstaan bij de rijke geschiedenis van ons atheneum.

1955

Het Belgisch onderwijs wordt in 1955 nog centraal geleid in Brussel door de Minister van Onderwijs, Leo Collard. Er bestaat geen autonome Nederlandstalige rijksschool in Sint-Pieters-Woluwe. Op 1 september 1955 wordt echter wel een Nederlandstalige lagere school en kleuterklas (“section flamande”) toegevoegd aan het Franstalig atheneum (Athénée Royal). Op 1 september 1959 wordt een eerste graad lager middelbaar onderwijs geopend in deze “section flamande”: 6e en 5e Latijnse en moderne, 1en 2A3 (technische). Studieprefect was de heer Defosse van het Franstalig atheneum.

1961-1970

Oeerste logop 1 september 1961 start een autonoom Koninklijk Atheneum in de gebouwen van het Athénée Royal, een Rijksmiddelbare Normaalschool voor jongens (regentaat), waar leraars opgeleid zullen worden en een internaat (Orbanlaan 54, nu gebouw cultuurraad en bibliotheek). Frans Lauwers wordt inrichtingshoofd van het geheel. Het plan om een lagere normaalschool op te richten ipv. een atheneum gaat niet door. De infrastructuur van de school bestaat uit enkele houten of metalen paviljoenen gelegen aan de Salomélaan 11, een achterbouw in de tuin van het internaat (het koetshuis) en een bijna bouwvallige villa, de "petite école" (Orbanlaan 9).

Salomé

Op 17 november 1961 wordt de Vriendenkring (“Vrienden van de Rijksnormaalschool en het Koninklijk Atheneum”) gesticht, die zorgt voor de uitbouw van een boekenfonds voor de leerlingen en daartoe allerlei activiteiten organiseert, o.a. het eerste schoolbal in de refter van het Franstalig atheneum (Eendekkerlaan). De Vriendenkring ageert ook voor de oprichting van een Rijkslagere Normaalschool (voor onderwijzers), maar ondervindt tegenwind vanuit de RNS Laken en de normaalschool Karel Buls (Stad Brussel).

Onder impuls van de heer Laridon, leraar Nederlands in de Rijksnormaalschool, verschijnt vanaf 1961 het studententijdschrift “Vulkaan”.

Op 30 juni 1963 worden de eerste leraars voor het lager middelbaar onderwijs (regenten) gepromoveerd aan de Rijksnormaalschool. Op 30 juni 1964, worden de eerste getuigschriften van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt in het Koninklijk Atheneum.

retorica 1963

Op 1 september 1964 wordt een experimenteel jaar voor onderwijzers (M/V) opgericht. De leerlingen, die oorspronkelijk in 1961 aangetrokken werden voor een vierjarige cyclus in een lagere normaalschool, kunnen dus blijven en velen schrijven zich in voor dit experimenteel jaar. Later verandert de benaming in psycho-pedagogisch jaar. Deze afdeling wordt in 1970 weer opgedoekt, wegens gebrek aan belangstelling: één jaar studeren na de humaniora werden er plots twee...

In 1964 richt leraar opvoedkunde Jan Verlinden het schooltijdschrift “Sipiwoke” op, waarvan tot 1996 een 100-tal nummers verschijnen.

Tussen 1964 en 1970 wordt - niet altijd met evenveel ijver - gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw op een perceel van het oude vliegveld en paardenrenbaan Stokkel (“het koersveld”), gelegen tussen de Duizendmeterlaan en de Grote Prijzenlaan. In 1965 worden er lokalen voor de technische A3-afdeling (nu turnzaal en labo’s) en twee lage gebouwen voor het regentaat (nu basisschool) in gebruik genomen.

Op 1 september 1965 zou een Rijkslagere wijkschool haar deuren openen in de François Desmedtstraat (Stokkel). Er stond al één paviljoen, toen de gemeente de werken deed stoppen. Het terrein lag midden in de voorziene verlenging van een bestaande straat... Omstreeks dezelfde tijd werd een andere wijkschool wel geopend: een kleuterklas op “het koersveld”, nu Grote Prijzenlaan 59. Korte tijd nadien werd ook een wijkschool (kleuterklas) geopend in de Grensstraat 114.

1970-2008

Op 1 september 1970 wordt na een grote verhuisoperatie het huidige hoofdgebouw ingehuldigd. Vier jaar later wordt de lagere school, die tot dan onder de directie van de studieprefect viel, autonoom. Hoofdonderwijzeres mevrouw Van Hecke-Labyt wordt directrice.

hoofdgebouw 71Op 1 september 1975 wordt het vernieuwd secundair onderwijs (VSO) ingevoerd en wordt de eerste graad (de “middenschool”) achtereenvolgens geleid door Annie Goossens, Marc Antone en Bert Van Belle. De afsplitsing van die eerste graad duurt tot 1982.

Op 1 september 1978 wordt de Rijksnormaalschool gefuseerd met deze in Laken en wordt Frans Lauwers daar directeur. Zijn plaats in het atheneum wordt één schooljaar ingenomen door Theo Maes (leraar economie), vanaf 1979 door Theo Konings, in 1992 opgevolgd door Ria Knapen.

Vanaf de jaren zeventig worden allerhande activiteiten georganiseerd voor de leerlingen, soms ludieke, zoals de deelname tijdens de krokusvakantie aan het Karnaval in Mainz.Er verschijnen ook twee tijdschriften van de leerlingen: “de Angel” en “Orakel”, die het beide niet lang volhouden. De eerste sneeuwklassen (vanaf 1978: 19 maal) kennen een overweldigend succes, onder impuls van Marcel Bertels (leraar L.O.), nadien van Erik Callebaut (leraar aardrijkskunde-wetenschappen). Leerlingen nemen deel aan toneel- en voordrachtwedstrijden, taalkundige en wetenschapsolympiades (internationaal laureaat in 1987, onder impuls van scheikunde- en natuurkundeleraar Jean-Claude De Vroey). Op woensdagnamiddag is er interscholensport begeleid door Marcel en Gilberte Bertels en een radioamateur- en fotoclub door Frans Thielemans (leraar technologische opvoeding).logo 25 jaar Ieder jaar heeft onder grote25 jaar KASPW belangstelling een open deurdag plaats op ‘n zaterdag in mei om nieuwe leerlingen aan te trekken. Naar aanleiding hiervan wordt begin jaren tachtig weer aangeknoopt met de variété-avond (in totaal 33 keer). Die had in 1964 voor het eerst plaats in de sport- en feestzaal van het Franstalig atheneum. In 1984 werd de naam van de school afgekort tot KASPW, zoals in een schoolfilm uit 1967, gemaakt door leerling Marc Van Dessel (“The Men from KASPW”).

In 1996 wordt door opvoeder Valère Flamez een website opgestart, de eerste schoolsite van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel. Benevens sneeuwklassen worden sinds 1984 schoolreizen tijdens de Paasvakantie en nadien werkperioden (GWP) georganiseerd in Griekenland, Malta, Barcelona, Praag, Frankrijk, Nederland, Londen, Italië, enz. Ook op school maken de leerlingen actief kennis met andere culturen, o.a. tijdens projectdagen gewijd aan Afrika en Latijns-Amerika. Meerdere mini-ondernemingen worden door Nadia Meys in het kader van de les economie opgestart en door de leerlingen met succes beheerd.   Na het afscheid van Ria Knapen wordt de school een eerste keer geleid door Jan Caremans, even later opgevolgd door Edwin Deschepper. Even later wordt Jan Caremans terug directeur.

speelplaats 1994

Ook onder directeur Jan Caremans wordt veel aandacht besteed aan de extra muros-activiteiten. Heel wat vaktitularissen organiseren allerlei uitstappen: Fort Breendonk, VRT, justitiepaleis, mijn van Blegny, Technopolis, Brussels Parlement, kerncentrale Doel, Nationale bank, ... En net zoals in het vorige decennium passeren allerlei GWP's de revue: Oordegem, Friesland, Saas Grund, Wissant, Kreta, Barcelona, ...

2008-2012

Na de korte doortocht van Jelle De Boos kwam op 1 september 2008 Helena Van Driessche aan het roer van de school te staan. Onder haar impuls werd o.a. het open leercentrum ingericht en op 1 september 2011 gestart met het project meertalig onderwijs. Tijdens het schooljaar 2011-2012 vierden we ons 50-jarig bestaan, en dat deden we uitgebreid. Zowel zij die erbij waren en het willen herbeleven, als zij die er niet bij waren en willen weten wat ze gemist hebben, kunnen terecht op onze blogpagina, voor verslagen, foto's, ... Wie onze permanente fototentoonstelling wil bezoeken, kan daarvoor nog steeds terecht in de benedengang. 

 

Doek 50 jaar

 

2013-2016

Ondertussen werd de meertaligheid verder uitgewerkt en is het uitgegroeid tot het nieuwe speerpunt van onze school. Het concept van de meertaligheid werd zo doorslaggevend dat de naamgeving van onze school op 1 januari 2013 werd veranderd in Meertalig Atheneum Woluwe. Vanaf 1 september 2013 werd er tevens gestart met lessen Chinese taal.

Ook de samenwerking met onze basisschool en onze focus op de interactie met de buurt zorgen er voor dat we steeds meer een open campus worden.

In 2014 werd er een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente afgesloten om op het domein een nieuwe, moderne gemeentelijke bibliotheek te bouwen. Deze werd begin februari 2015 officieel geopend. In mei 2015 werd gestart met de bouw van een nieuwe sporthal. Deze werd in mei 2016 officieel ingehuldigd.

 

sporthal

Toekomst

De toekomst van ons atheneum ziet er veelbelovend uit. Ons groene domein ademt de ideale sfeer uit voor een degelijke ASO-opleiding, waar leerlingen geen nummer zijn, maar waar actief gewerkt wordt om - samen met hen - boeiende persoonlijkheden te vormen, die hun weg vinden in de 21ste eeuw.

 


Directeurs

09/1961    Frans Lauwers
09/1978    Theo Maes
09/1979    Theo Konings
09/1992    Ria Knapen
09/2001    Jan Caremans
09/2003    Edwin Deschepper
04/2004    Jan Caremans
03/2008    Jelle De Boos
09/2008    Helena Van Driessche

ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31